• email: huib@croonprocurement.nl

Inkoop

Inkoop

Analyse van inkoopgegevens.

Het maken van analyses van inkoopgegevens is een moeizame aangelegenheid, als u niet beschikt over een Inkoop Informatie Systeem.
Veelal worden gegevens uit de crediteurenadministratie gebruikt. Deze zijn verre van ideaal, want deze administratie is niet ingericht voor opslaan en weergeven van specifieke inkoopinformatie, waardoor de cross reverence naar orders ontbreekt.

 Na de Internet hype

Door de internethype is Inkoop in de belangstelling gekomen. Het Internet werd gepresenteerd als het medium om in te kopen en kosten te besparen.. E-procurement, E -auctions, webbased applications, ASP; talloze nieuwe begrippen deden hun intrede

Een enkele uitzondering daargelaten zijn de meeste aangeboden oplossingen vooral deel oplossingen, soms gericht op het operationele inkoopproces, soms op het initiële. De grote applicaties zijn financieel alleen weggelegd voor organisaties, waar men grote hoeveelheden eenvormige goederen inkoopt. Bij e-ordering systemen blijven de te gebruiken communicatietaal en de noodzaak met iedere leverancier een individuele interface te maken een belangrijke hinderpaal. Tenzij u er voor kiest alles via een derde partij te laten verlopen. De vraag kan gesteld worden, wat de toegevoegde waarde is van het direct plaatsen van uw opdrachten in het systeem van uw leveranciers. Tijdwinst? Kostenbesparing? Voor wie? Hoeveel?

Het is tegenwoordig mogelijk om direct bij de leverancier in te loggen en zo de bestellingen op te geven.
Het grote voordeel ligt hier in het mogelijk maken bestellingen te doen, met een lage waarde, door andere afdelingen dan de Inkoopafdeling.

Inkoop sluit de contracten en de gebruikers kunnen binnen deze contracten afroepen.

Dus tijdwinst, de interne procedure wordt verkort.

Contractbeheer en Contractmanagement

Contractbeheer


Dit onderwerp mag zich in een grote belangstelling verheugen.Wij zien Contractbeheer en Contractmanagement als een integraal onderdeel van het inkoopproces, hoewel ook niet inkoopcontracten beheerd moeten worden. Het vastleggen in een database van de contracten en het creëren van signaleringsmogelijkheden is op zich niet moeilijk. Voor Managen ligt dat anders. Managen houdt in, dat gestimuleerd wordt, dat contracten ook volgens de afspraken gebruikt worden en dat zowel de prestaties van de leverancier gemeten kunnen worden als de interne prestaties. Bij een geautomatiseerd inkoopproces zijn deze zaken gewaarborgd. Gebruikers worden automatisch naar de gecontracteerde leverancier geleid, als zij een aanvraag opstellen en de afgesproken prijzen en condities verschijnen op het orderformulier. Naderhand kan over de gerealiseerde afname en over Maverick Buying( inkopen buiten de contracten om) gerapporteerd worden en kunnen de leveranciersprestaties gemeten worden. Bij zelfstandige contractmodules is dit niet mogelijk.Contractbeheer en Contractmanagement nemen in onze inkoopapplicatie een belangrijke plaats in.

Europese Aanbestedingen

Aanbestedingen

Voor overheden en aanverwante organisaties gelden de Europese Richtlijnen. Vanuit het inkoopperspectief zijn deze regels een getrouwe weergave van het inkoopproces, maar wel weinig flexibel. Ook zijn de regels niet altijd voor eenduidige interpretatie vatbaar en ontbreekt het nog aan jurisprudentie. Een traject vol valkuilen derhalve. Uit recente onderzoeken is gebleken, dat bij de aanbestedingsplichtige overheden er veelal nog onvoldoende deskundigheid aanwezig is. Bij overheden met een relatief laag budget, komen Europese Aanbestedingen te weinig voor om eigen expertise op te bouwen. Soms ontstaat er door een cumulatie van aanbestedingen een capaciteitsprobleem. In beide gevallen kan het uitbesteden aan derden een goede oplossing zijn.