• email: huib@croonprocurement.nl

Inkoopresearch bij beursbezoek

Interview gegeven als Inkoopmanager van Akzo Nobel Nederland bv.

Hoe gaan wij om met beursbezoeken om het beste resultaat te behalen.
De tijd dat er op de grote beurzen daadwerkelijk inkoopcontracten werden afgesloten is denk ik voorbij.
De beurzen worden nu gebruikt voor inkoopresearch en het onderhouden van de contacten.

Het geeft de mogelijkheid om in één dag een groot aantal relaties te bezoeken. En met potentiele relaties de eerste contacten te leggen.

Interviews - Inkoopresearch.jpg